Dokumenty rekrutacyjne 2019

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 nauka w Liceum Akademickim im. Macieja Płażyńskiego

 

 

w Pucku będzie odbywać się w trzech specjalnościach:


 

 

1. HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA ( rozszerzony język angielski oraz historia )

 

 

 

Kierunek ten służy do przygotowania na studia na kierunkach humanistycznych takich

 

 

 

jak: prawo, psychologia, socjologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe,

 

 

 

politologia itp.

 

 

 

2. MATEMATYCZNA (rozszerzony język angielski, matematyka lub/i fizyka, czy też

 

 

 

geografia)

 

 

 

Kierunek ten służy do przygotowania na studia na kierunkach ścisłych, technicznych,

 

 

 

takich jak: ekonomia, zarządzanie, logistyka, budownictwo, astronomia, fizyka,

 

 

 

rachunkowość, architektura,budownictwo,oceanotechnika, nawigacja itp.

 

 

 

 

3. LABORATORYJNA : rozszerzony język angielski, biologia ( dodatkowo możliwy

 

 

 

fakultet z chemii lub/i matematyka)

 

 

 

Kierunek ten służy to przygotowania na studia na kierunki medyczne i przyrodnicze

 

 

 

takie jak: medycyna, biotechnologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ochrona środowiska,

 

 

 

zoologia, biologia, chemia, kosmetologia, farmacja, itp.

 

 

 

 

Przyjmujemy uczniów zarówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum.

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA  DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 2019

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Akademickiego -SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

 

Podanie o przyjęcie do SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

 

Umowa o usługi edukacyjne Liceum Akademickie 2019 - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 2019

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Akademickiego - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 

 

Podanie o przyjęcie do SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ  

 

 

Umowa o usługi edukacyjne Liceum Akademickie 2019 - SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA  

 

 

 


 

 

Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

REKRUTACJA

E-DZIENNIK