Kadra

 

MAŁGORZATA OBERZIG

 

* dyrektor Liceum Akademickiego 
* nauczyciel matematyki

 

 

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Matematyka to jej wielka pasja i fascynacja. Uwielbia uczyć, mogłabym godzinami tłumaczyć uczniom trudne zadania. Najbardziej cieszy ją to, że wielu wychowanków studiuje, bądź już ukończyło studia związane z matematyką. Mimo że praca nauczyciela jest bardzo ciężka nie zamieniłaby jej na żadną inną.

 

 

  

JAN KUCZYŃSKI

 

* wychowawca klasy 3 GA
* nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

 

Studia historyczne ukończył na Wydziale Filologiczno – Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w liceach ogólnokształcących oraz gimnazjum.

 

  

AGNIESZKA NOWACZYK

 

* wychowawca klasy 1 Gb
* nauczyciel języka polskiego

 

Nauczycielka metodyki nauczania języka polskiego, psycholingwistka, terapeutka w zakresie kształcenia ucznia z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją, dyskalkulią, dysmuzją, autorka rozprawy naukowej, której tematyka zawiera sie w obszarze psychodydaktyki, socjolingwistyki, językoznastwa stosowanego, gramatyki opisowej, gramatyki normatywnej, badaczka psycholingwistycznej teorii nauczania czytania i pisania, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

 

MAŁGORZATA PARYLAK

 

* nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do  życia w rodzinie

 

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku (magister pedagogiki) oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Obrona Cywilna i Wychowanie Obronne). Słuchaczka kursow kwalifikacyjnych. Od 26 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Kilkunastoletni staż pracy odbyła w placówkach dydaktyczno – wychowawczych na terenie Trójmiasta. Przez kilka lat była nauczycielką języka polskiego w Polskiej Szkole im. M. Konopnickiej w Londynie. Wyznaje zasadę, że należy szukać w uczniach tego, co w nich najlepsze. A pozytywna motywacja potrafi czynić cuda.

  

 

MARCIN SELKE

 

* nauczyciel informatyki 

 

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia polska (nauczycielska). Obecnie uczestniczy w Podyplomowych Studiach Podstaw Informatyki (nauczycielskie), które są prowadzone przez Uniwersytet Gdański. Prywatnie jest fanem Sherlocka Holmesa i miłośnikiem literatury, filmów oraz gier o tematyce kryminalno-detektywistycznej. Interesuję sie też komputerami (hardware), urządeniami mobilnymi i muzyką elektroniczną.

 

 

 

AGNIESZKA SMOLIK

 

* wychowawca klasy 3 Gb
* nauczyciel języka angielskiego

 

Nauczanie języka angielskiego i praca z młodzieżą dają jej ogromną radość i satysfakcję. Spełnia się mogąc obserwować rozwój młodego człowieka, pomagać rozwiązywać problemy i cieszyć się z osiągnięć. W swojej pracy stara się, aby młodzież zrozumiała jak ważny jest język angielski. Próbujerównież zainteresować historią i kulturą krajów anglojęzycznych.  

 

 

 

MONIKA TOMCZAK

 

* nauczyciel języka rosyjskiego
* wychowawca klasy 3 Gc

 

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wciąż zdobywa wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje studiując na Wydziale Nauk Społecznych oraz kontynuując studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Praca z dziećmi i młodzieżą to spełnienie jej marzeń i źródło satysfakcji. Dąży do tego, by motywować i zachęcać uczniów do nauki oraz budować w nich poczucie wiary we własne możliwości. Stara się przekazywać wiedzę w sposób przystępny i ciekawy biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania młodzieży. 

 

 

 

 KS. MATEUSZ ZAWADZKI 

- nauczyciel religii 

 

Absolwent wydziału teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Seminarium Duchownego w Gdańsku. Wyświęcony na prezbitera został 1 czerwca 2014 r. Od tego też czasu jest wikariuszem w parafii siostry Faustyny w Pucku. Jego pasje to kapłaństwo, ikonopisarstwo, teologia i Pismo Święte. 

 

MAREK CZARNOWSKI

- wychowawca klasy 3La

- nauczyciel języka kaszubskiego

 

Absolwent wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, edukacji plastycznej w Akademii Bydgoskiej, choreografii w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Przez ponad 30 lat grałem, tańczyłem i recytowałem po kaszubsku w Zespole Pieśni i Tańca "Krebane" z Brus, będąc jego uczestnikiem, następnie instruktorem i kierownikiem artystycznym. Przez 25 lat pracowałem w szkołach, domach kultury i zespołach folklorystycznych.
Kaszuby, poprzez swoje piękno, różnorodność są jednym z najciekawszych i najpiękniejszych regionów Polski. Być Kaszubą, mówić po kaszubsku, znać ich historię i kulturę, to powód do dumy każdego młodego mieszkańca regionu.

 

KRYSTYNA KLEIN                                                           

   - nauczyciel biologii

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra bilogii ( specjalność nauczycielska), ukończyłam też studia podyplomowe w WSKS w Gdyni na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W swojej pracy szczególną uwagę zwracam na indywidualne podejście do uczniów, aby dotrzeć zarówno do tych zdolnych jak i słabszych, nieśmiałych i tych, co za wszelką cenę chcą na siebie zwrócić uwagę, a metidy pracy dobieram mając na uwadze m.in. preferencje sensoryczne uczniów. Moim celem jest wzbudzić w uczniach zainteresowanie biologią, mikrobiologią, ochroną środowiska, uwrażliwić ich na piękno przyrody a także promować wśród nich zdrowy styl życia, zarażać ich swoją pasją, rozwijać zainteresowania przyrodnicze i sprawić, żeby jak najwięcej z nich przychodziło na lekcje z przyjemnością i entuzjazmem.

Praca z młodzieżą mimo, że współcześnie do ławtych nie należy, daje mi dużo przyjemności i pozwala spełniać marzenia.                                          

                                                     

 

 

 

PRZEMYSŁAW ŁOCKIEWICZ

- nauczyciel historii
 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.

 

  

TOMASZ GUTOWSKI

- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

 

Jestem doktorem nauk ekonomicznych i od ponad dekady pracownikiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Byłem Zastępcą Dyrektora w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego oraz prodziekanem w niepublicznej uczelni wyższej. Wyniki własnych badań naukowych publikuję w kraju i za granicą. Uczestniczę w licznych konferencjach tematycznie związanych z ekonomią. Przez wiele lat pełniłem różne funkcje we władzach spółek prawa handlowego. Wolny czas spędzam aktywnie, najchętniej na południu Europy. 

 

AGATA JASTRZĘBSKA

- nauczyciel matematyki

 

Absolwentka wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiceprezes Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizator Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego.

  

ROBERT KANAAN

- nauczyciel wiedzy o kulturze oraz zajęć artystycznych

 

Absolwent Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Instruktor w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (odpowiedzialny m.in. za szkolenie i egzaminowanie przewodników).

Kompozytor - jedna z czołowych postaci polskiej muzyki elektronicznej i ilustracyjnej. Operuje własnym niepowtarzalnym stylem, łączy elementy klasyczne i etniczne. Jest cenionym i uznanym twórcą teatralnym.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
  • Festiwal Młodej Sztuki w Poznaniu (kompozycja)
  • Rzeczpospolita (Janusz R. Kowalczyk) - Najlepsza muzyka w sezonie teatralnym 95/96 w Polsce w rankingu miesięcznika Teatr

 

DAWID KASPRZYK

- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa

 

Jestem absolwentem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ukończyłem Bezpieczeństwo narodowe ze specjalnością Bezpieczeństwo publiczne, a także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.  Posiadam certyfikat CAE z języka angielskiego, który umożliwił mi zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel.  Interesuję się w szczególności kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i społeczeństwa, a także historią. Wolny czas lubię spędzać aktywnie. Oprócz tego jestem wielkim fanem kina i filmu, piłki nożnej i lekkoatletyki, rozrywki multimedialnej, a także literatury przygodowej.

 

KINGA KLEBBA

- nauczyciel geografii

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Geografia, specjalność geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu

Terenowy Przewodnik Turystyczny – powiaty: pucki, wejherowski, lęborski. Pilot Wycieczek.

 

ROMAN MEINA

- nauczyciel fizyki

 

Absolwent fizyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. W takcie studiów zdobył uprawnienia
do nauczania informatyki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nauczyciel i wychowawca 
w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym. Trener szkoleń informatycznych.
Wieloletni pracownik sektora IT branży korporacyjnej.

 

 

ELŻBIETA TRUSZOWSKA-SZWEDEK
 
- nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej
 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki- Katedra Filologii Klasycznej. Kierunek ten wybrałam, aby poznać języki, którymi mówili nasi europejscy przodkowie. Już trochę roczników młodzieży skorzystało z mojej wiedzy i zaangażowania ,aby iść tą samą drogą. W wolnych chwilach lubię czytać literaturę niekoniecznie poważną. A w przerwach między kolejnymi tomami przemierzam kraj na piechotę. Myślę, że mimo mojego wieku mam dobry kontakt z młodymi ludźmi i potrafię zainteresować ich tym co nie zawsze jest komercyjne.

 

  

 

 NATALIA RESKE

- nauczyciel języka angielskiego 

- wychowawca klasy 1LA

 

 

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dletego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem

 

 

Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

REKRUTACJA

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA