O szkole

 

Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego razem z Szkołą Podstawową Małe Morze, Gimnazjum Ogólnokształcącym, Liceum Służb Mundurowych oraz Technikum Informatycznym. Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty, a świadectwa wydawane przez szkoły są traktowane na równi ze świadectwami szkół publicznych.

 

Nasze działania nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowanie postaw. Szkoła to również dobrze wyposażona placówka, dlatego, aby dać możliwość osiągnięcia sukcesów przez uczniów, także na to zwracamy uwagę. 

 

Informacje o naszych ostatnich sukcesach znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Założyciel szkoły:
Pozytywne Inicjatywy

REKRUTACJA

E-DZIENNIK


ZASTĘPSTWA